hinh ảnh
hạt điều tự nhiên
hạt điều tươi
vận tải bình phước
Sản phẩm

Hạt điều vỏ lụa rang muối 40gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_HUBG_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối 450gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_HUBG_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_HUBG_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối hút chân không 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_CK_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_TRON_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_ELIP_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều vỏ lụa rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMVL_BG_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều nhân trắng rang muối hút chân không 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMNT_CK_500
Trọng lượng 500g
Loại 1
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều rang muối bóc lụa sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều nhân trắng rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMNT_HUV_500
Trọng lượng 500g
Loại -
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều rang muối bóc lụa sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.

Hạt điều nhân trắng rang muối 500gGiá: liên hệ
Mã hàng DRMNT_ELIP_500
Trọng lượng 500g
Loại -
Khuyến mãi -
Tình trạng Có sẵn
Hạt điều vỏ lụa rang muối sử dụng nguyên liệu 100% hạt điều Việt Nam, qua công đoạn kiểm tra và phân loại tỉ mỉ cùng quy trình chế biến theo phương pháp truyền thống không chất bảo quản, không phẩm màu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và an toàn nhất.
Sản phẩm giòn thơm giữ lại 100% hương vị tự nhiên của nhân điều kết hợp với muối tinh giúp cho sản phẩm đậm đà hơn.